Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

Příští členská schůze bude v pondělí 19.března 2018 v 17.30 hodin na Zezulkárně

 

 

Promítání na VŠPJi se uskuteční ve středu 14.března 2018 v 18 hodin. Téma: Toskánsko 

 

 V sobotu 17.března 2018 je Zahájení turistické sezony na Vysočině. Slavnostní zahájení je v 9.30 hodin na Masarykově náměstí v Jihlavě. Akci pořádá oblastní výbor KČT, oblast Vysočina ( hlavní pořadatel Stanislav Balík). Motto akce: Krajské město známé i neznámé. Je připraveno 5 průvodců po Jihlavě, kostely budou otevřeny, památky v Jihlavě přístupné. K Hornické stezce budou zajíždět tři autobusy. Podrobnosti jsou na našich nástěnkách ( u gymnázia a na Jitřence). Pomocní organizátoři se sejdou v 7.30 na jihlavské radnici

Aktuální pokyny účastníkům zahájení jarní turistické sezony v Jihlavě dne 17.3.2018
Vážení turističtí přátelé,
k propozicím přiloženým k zápisu z jednání oblastního výboru ze dne 13. 2. 2018 připojujeme několik podrobnějších informací k blížícímu se zahájení jarní turistické sezony 2018.

Ze všech míst doporučeného parkování (dle odkazu v propozicích) se lze na místo registrace účastníků dopravit jednoduše pěšky. Registrace proběhne ve vestibulu radnice na Masarykově náměstí, místo bude viditelně označeno. Zde bude možno zakoupit drobné občerstvení (koláčky, svařené víno, káva, k dispozici čaj) a navštívit po celý den výstavu ke 130. výročí založení KČT a z činnosti odborů sdružených do oblasti Vysočina.
Pro případné slosování bude použito registračních lístků, proto je nutné jejich vyplnění s kontaktem na vyrozumění v případě výhry. Registrační lístek je přiložen, je možno ho vyplnit předem, na místě bude dostatek lístků i psacích pomůcek. Při odevzdání registračního lístku obdržíte účastnickou tašku, ve které je kromě propagačních a informačních předmětů vložena placka účastníka i pamětní list. Tato placka bude sloužit jako vstupenka do všech objektů ve městě označených logem akce.
U registrace se můžete přihlásit na prohlídky s výkladem průvodce, počet účastníků v jednotlivých skupinách je omezen. Respektujte prosím toto opatření, jinak nebudete dobře vidět ani slyšet a zážitek z prohlídky bude omezený. Vzhledem k tomu, že jednotliví průvodci berou na svou komentovanou prohlídku různý počet účastníků,nemůžeme vám vyhovět v požadavcích, aby se celé skupiny účastníků mohly stále pohybovat společně.
Bezprostředně po oficiálním zahájení bude následovat krátký kulturní program, neodcházejte ihned z náměstí, určitě byste se ochudili o nevšední podívanou.

Prohlídky s výkladem průvodce:

Komentované prohlídky města: začátky v 10:15 a 12:15, počet ve skupině 35 osob, sraz
účastníků u morového sloupu, průvodci budou označeni
Kolektory – prohlídky: v 11, 13 a 15 hodin (max. 20 lidí / 1 prohlídku, respektujte prosím zvýšený
nárok na fyzickou zdatnost pro zájemce o tuto prohlídku, náročný výstup po
kolmém žebříku)
Radnice – prohlídky: v 10:15, 13, 14, 15 a 16 hodin (max. 40 lidí / 1 prohlídku)
Podzemí – prohlídky: v 10:15, 11, 12, 14 a 15 hodin (max. 45 lidí / 1 prohlídku)
Dům Gustava Mahlera – prohlídky: v 11 a 13 hodin (max. 30 lidí / 1 prohlídku)
Brána Matky Boží – volný neorganizovaný vstup v průběhu celého dne do 16.00 hod.
Muzeum – volný vstup v provozní hodiny do 17.00
Kostely – volný vstup, 10:00 – 13:00 hod.

Pokyny k prohlídkám budou k dispozici u prezence.Informujte o nich své členy předem, bylo by dobré, abyúčastníci zahájení přijeli připraveni a měli rozmyšleno, co chtějí vidět a které prohlídky se zúčastnit. Našim přáním je, aby si všichni tento denv pohodě užili a odjeli naplněni skvělými zážitky.

Přímo ve městě je možnost samostatně absolvovat několik vycházek po místních naučných stezkách. Také jsme připravili několik tras různých délek, vedoucích k pozůstatkům dolování stříbra v okolí města. Mapky s připravenými trasami a popisem budou k dispozici u prezence, každý obdrží mapku dle vybrané trasy. Délky tras jsou 5,5km, 17 km, 22 km a nejdelší 30 km.

Pro snazší dostupnost budou vypraveny zvláštní autobusy k hornické naučné stezce. Časy odjezdu zvláštního autobusu do Zbornéa zpět ze zastávky na Masarykově náměstí před domem č. 5 budou zveřejněny u prezence. Při jízdě k HNS vystupte na zastávce U Lyžaře a směřujte svoje kroky směrem ke stanovišti č. 9,10,1. Dále vás povede zelená značka místního značení. Ve Zborné možnost občerstvení v hostinci U Lípy (nevaří), kde je i zastávka pro jízdu zpět.

Každé shromáždění většího počtu lidí přitahuje i osoby s nekalými úmysly, nenechávejte proto své cennosti, peníze a doklady lehce přístupné v batozích na zádech, nebo vyčnívat z kapes. V případě potřeby volejte neprodleně Policii ČR 158 nebo Městskou policii Jihlava 156. V případě organizačních problémů volejte S.Balík 736754115, M.Vincencová 736754579

 

 

XVl.letní sraz turistů se uskuteční v Sokolově.    Přihlášky na etapové trasy: 30.6. - 8.7.2018. Hlavní srazové dny : 4.7. - 8.7.2018. Všechny informace na https://kctkv.cz/category/zpravodaj - lts - 2018/,

 

e-mail: pí.Zoubková :  kctkv@kctkv.cz 

 

 

ČSOP - Mladých OP pořádá v sobotu 7.dubna 2018 celostátní akci "Hledání jara". Sraz je v 9 hodin na hrázi Hellerova ( Panského ) rybníka na Dolině při ul. S.K.Neumanna. Trasa: Ji - PR Zaječí skok - most ve Starých Horách - Sport.centrum Český mlýn ( 7 km)

 

 

vKČT, odbor Bedřichov

pořádá výpravu za poznáním s podporou autobusu

 

MÉNĚ ZNÁMÉ ÚDOLÍ Řeky DOUBRAVY

 

ze Spačic přes Pařížov, (možno i Lichnici), Chittussiho údolí a Ronov nad Doubravou do Žlebů

 

v sobotu12.5.2018

 

 

 

Odjezd autobusu z Jihlavy: parkoviště u žst. Jihlava – město v 7.00 hod.

 

Trasa : Jihlava – Chotěboř – Spačice

 

Příjezd na začátek trasy : v8.00 hod.

 

Trasa začíná v obci Spačice - po modré TZ dojdeme kolem kamenitého údolí řeky k vodní nádrži Pařížov (3 km). Dále po žluté TZ podél lesa s výhledy na hřeben Kaňkovských hor se zříceninou hradu Lichnice a kolem říčky na rozcestí Pod Luhy (7,5 km).Zde je možnost se zajít podívat do Třemošnice (zámek), zdatnější mohou navštívit zříceninuhradu Lichnice, Lovětínskou rokli aBerlovu vápenku (plus 7 km). U rozcestí Pod Luhy přejdeme na zelenou TZ a zároveň na NS Krajem Železných hor. Po ní jdeme údolím do Mladotic, kde se do Doubravy vlévá Zlatý potok. Následuje nejkrásnější část údolí Doubravy, kamenité Chittussihoúdolí, které končí v Ronově nad Doubravou (11,5 km). Poslední úsek po červené TZ nás dovede kolem meandrující Doubravy do Žlebůs oborou bílých jelenů a zámkem, kde bude čekat autobus. Celá trasa je cca17 km (možnost prodloužení + 7 km na Lichnici), nebozkrátit vystoupením z autobusu až v Třemošnici a absolvovat pouze úsek Třemošnice – Žleby (11km), případně upravit dle dispozic pro různě výkonné skupiny,

 

Cestou stojí za to vidět:Vodní nádrž Pařížov, obec Pařížov, Třemošnice, Zřícenina hradu Lichnice, Chittussiho údolí, Ronov nad Doubravou, Žleby

 

Odjezd ze Žlebů v 18.00 hodin

 

Cena : členové KČT 250,- Kč, ostatní 300,- Kč, děti do 15 let 150,- Kč

 

Přihlásitse lze donaplnění autobusu(nejpozději do 10.4.2018). Přednost mají členovéKČT.

 

Informace a přihlášení : Stanislav Balík, tel.: 604 544 526, sbalik@email.cz